Eikenprocessierups verwijderen

De eikenprocessierups handmatig verwijderen wordt ook wel correctieve bestrijding genoemd.

Wanneer de eikenprocessierups zich in een latere ontwikkelingsfase bevindt en de daar bijhorende brandharen heeft ontwikkeld is het handmatig verwijderen een prima en snelle oplossing. Binnen Gebr. Van Kessel zijn er VCA gekwalificeerde medewerkers die op veilige en deskundige wijze de rupsnesten uit de bomen verwijderen middels een speciaal ontwikkelde eikenprocessierupszuiger. De rupsen worden na het opzuigen verzameld in de unit en na uitvoering in een kunststof dekselvat opgeslagen. De volle kunststof dekselvaten worden in de afgesloten aanhanger bewaard waarna ze worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Vanaf de grond kunnen nesten tot een hoogte van 5 m1 worden verwijderd. Indien de nesten zich hoger in de boom bevinden wordt gebruik gemaakt van een hoogwerker.

professionele uitrusting

onze eigen bestrijdingsaanhangwagen