Eikenprocessierups bestrijden

Het bestrijden van de eikenprocessierups kan preventief, correctief en aanvullend op lange termijn worden bestreden. Wij hebben voor alle bestrijdingstypen de oplossing.


Preventieve bestrijding

Wij zijn in het bezit van een Phantom Canon nevelspuit. Met deze nevelspuit, die op een tractor bevestigd is, wordt het biologische bestrijdingsmiddel tot 25m hoogte de bomen ingespoten. Het middel is niet schadelijk voor de gezondheid van mens, dier en het milieu.
Preventieve bestrijding dient vroeg in het voorjaar te worden uitgevoerd.

Tractor met Phantom canon biologisch bestrijdingsmiddel


Correctieve bestrijding

Meer informatie over correctieve bestrijding oftewel handmatig verwijderen van eikenprocessierups vindt u hier: eikenprocessierups verwijderen


Natuurlijke bestrijding / Langere termijn bestrijding

Een lange termijn oplossing die gelijktijdig met het verwijderen van de rupsen kan worden aangebracht is het plaatsen van vogelhuisjes, nestkastjes en/of vleermuiskasten. Er zijn diverse vogelsoorten die als natuurlijke vijand dienen. Voorbeelden zijn mezen en boomklevers. Zij eten de larven. Ook vleermuizen kunnen bij de bestrijding hulp bieden. Zij eten de volwassen vlinders. Het effect van deze natuurlijk bestrijding is op korte termijn minder effectief dan het verwijderen of een bladbehandeling met biologisch bestrijdingsmiddel.
Wij adviseren dan ook om een vogelhuisje/vleermuiskast plaatsen i.c.m. met het verwijderen van de rupsen. Hiermee is direct de grootste plaagdruk bestreden (wegzuigen) en kan in het volgende (broed)seizoen de natuurlijke vijand de bestrijding inzetten. Tevens is het mogelijk overhoeken in te zaaien met speciale bloemzaden waar sluipwespen van profiteren. Zij kunnen ook ingezet worden tegen de bestrijding van de eikenprocessierups. Zij leggen hun eitjes in de rups waarna de larven de rups van binnenuit opeet.


Natuurlijke bestrijding middels biobased vogelhuisjes / nestkasten

Vorig jaar startte onze organisatie in samenwerking met Circulus een circulaire productietechniek. Hierbij worden twee reststromen ingezet als een circulair materiaal en vervolgens omgezet in diverse biobased producten. Deze biobased producten bestaan uit 50% bermgras en 50% gerecycled plastic. Inmiddels zijn er biobased vogelhuisje en vleesmuiskasten op de markt gebracht. Dit biedt u de mogelijkheid tot natuurlijke bestrijding én om in te stappen in de circulaire economie.

Voor meer informatie over deze biobased producten zie website: www.circulusbv.com .

Biobased vleermuiskast

Groenbeheer in combinatie met eikenprocessierupsbestrijding

Naast inventarisatie kunnen wij ook de effecten monitoren. Wij zetten een effectief beheersingsbeheer op specifiek voor uw situatie. De gegevens worden per boom vastgelegd in een GIS-systeem. Dit GIS-systeem wordt onder andere ook ons gebruikt voor het uitvoeren van het groenbeheer dat tevens een onderdeel is van ons verrassend veelzijdige bedrijf. Zie ook onze website voor alle mogelijkheden die Gebr. Van Kessel u te bieden heeft www.kessel.nl


Werkwijze

Een van onze medewerkers zal altijd eerst op locatie de situatie beoordelen voordat de bestrijding van de eikenprocessierups plaatsvindt. Hierna worden de mogelijkheden met u besproken en schriftelijk worden vastgelegd in een plan van aanpak. Vervolgens zal met u afstemming plaatsvinden over de prijs en de planning van de uit te voeren werkzaamheden.


Veiligheid

Al onze medewerkers zijn opgeleid en hebben een gedegen instructie gekregen om de werkzaamheden op een veilige en deskundige wijze in uitvoering te nemen. Attenderen bij de weggebruikers en passanten als ook het toepassen van verkeerstechnische maatregelen tijdens de uitvoering zijn vanzelfsprekend.


Prijzen

De prijzen voor het bestrijden van de eikenprocessierups zijn afhankelijk van de benodigde inzet, de hoeveelheid nesten, bereikbaarheid en het type bestrijding, preventief, correctief of langere termijn bestrijding. Hier vindt u een indicatieve tarievenlijst voor een aantal situaties. Heeft u vragen dan kunt u altijd met ons contact opnemen.