Partnerbedrijven

Gebr. Van Kessel bestaat uit een groep nauw samenwerkende bedrijven, elk met een eigen expertise. Voor een uitgebreid overzicht kunt u onze corporate website bezoeken: www.kessel.nl
Voor sommige expertises/technieken hebben wij een apart platform ingericht. Op deze platforms wordt alle informatie uitvoerig, concreet en overzichtelijk weergegeven.

Hieronder een overzicht van onze speciale platforms:

Bermen verlagen langs (auto/snel) wegen. Waarom?

Wat is het doel en welk effect heeft deze bermverlaging?

Bermen verlagen is onderdeel van een doelmatig onderhoudsprogramma. Door bermverlaging raken naastliggende wegdelen niet verzadigd met water en wordt plasvorming voorkomen.

Naast de reguliere werkzaamheden die bij bermverlaging nodig zijn heeft Gebr. Van Kessel een bermverlagingsproces ontwikkeld.

Op zoek naar meer informatie omtrent bermverlaging zoals bijvoorbeeld advies in bermverlaging? Kijk op onze website www.bermverlagen.nl en lees er meer over: bermverlaging

berm verlagen

Elektrisch invasieve soorten bestrijden

Gebr. Van Kessel Onderhoud beschikt over een Zasso XPower tractor. Met deze tractor kunnen wij op een veilige en chemievrije manier onkruid/exoten bestrijden . Ook voor de bestrijding van invasieve soorten is onze elektro-tractor geschikt.
Om een indruk te geven over hoe onze onkruidbestrijder werkt volgt hieronder een beknopte uitleg over de werking:
Een sleepcontact (de pluspool) maakt contact met de plant en stuurt daarbij stroom door de plant en wortels naar de bodem. Een tweede contact (de minpool) sluit de stroomkring. De stroom beschadigt de celwanden van de planten die hierbij geraakt worden. Ook wordt het wortelgestel deels geraakt. Het bovengrondse deel verdort, het wortelgestel wordt aangetast.
Door de aantasting van de wortels kan de plant over minder voedsel beschikken en wordt het transport van water en voedingsstoffen naar het bovengrondse deel beperkt. De hergroei wordt verminderd en vertraagd. Bij herhaling van de bestrijding met stroom zal de plant afsterven als gevolg van onvoldoende dan wel gestopte energietransport . Meer weten? Kijk op ons platform: Elektrisch invasieve soorten bestrijden

elektrische bestrijding

Putten renoveren

Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten heeft een nieuwe manier ontwikkeld om rioolputten te renoveren. Voorheen werden putten gerenoveerd door middel van een re-lining methode, een plaatmethode of door het aanbrengen van een cementgebonden specie. Tegenwoordig kan dit ook met door epoxyspuitmortel toe te passen. Deze nieuwe methode om putten te renoveren of putten te repareren hebben wij concreet en overzichtelijk op een apart platform gezet. Benieuwd naar deze nieuwe methode om putten te renoveren? Kijk op putrenovatie

putrenovatie bedrijf